PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Heti betevő Egyesület pályázatot hirdet a Heti Betevő Egyesület projektmenedzseri pozíció betöltésére.

1. Az Egyesület projektmenedzsere az Egyesület Elnökével közösen ellátja az Egyesület vezetését, amelybe beletartozik az Egyesület irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek szükségesek és elengedhetetlenek az Egyesület működéshez.

2. A jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

3. A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2023. január 15.

4. A projektmenedzser feladatai: Az egyesületi formában működő szervezet 4 órában történő vezetése, képviselete, a működéssel kapcsolatos projektek irányítása. Ennek keretében, a jogszabályi előírások megtartásával és az Egyesület létesítő okiratában meghatározottak figyelembevételével szervezi és ellenőrzi az Egyesület működését. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az Egyesület számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre teljesüljenek.

5. A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok különösen:

 • az Egyesület gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése, beleértve a vidéki egységek munkájának követését
 • a különböző munkacsoportok munkájának összehangolása
 • az Egyesület folyamatos működéséhez szükséges adományok szervezése, adománygyűjtő kampányok kigondolása (az Egyesület tagjaival együtt) és azok koordinálása
 • az Egyesület működéséhez szükséges és a törvények által megkövetelt bevallások, jelentések időben történő beadása
 • a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek folyamatos teljesítése
 • az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, a helyi önkormányzatokkal, felügyeleti ill. ellenőrző szervekkel, társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás

6. Pályázati feltételek:

 • vezetői pozícióban szerzett tapasztalat
 • üzleti – ezen belül – sales és marketing területen szerzett tapasztalat
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret, Word, Excel, Powerpoint használata

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, szakmai önéletrajz
 • motivációs levél, amely tartalmazza az Egyesület fejlesztésére vonatkozó szakmai programot
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat a teljes pályázati anyag véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához

8. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelv ismerete
 • változásmenedzsment vagy projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat

9. Munkavégzés helye, ideje és juttatások:

 • a munkavégzés helye Budapest, home officeban
 • a munka időtartama napi négy óra/heti 20 óra, flexibilis beosztásban, esetenként részvétellel a vasárnapi ételosztásokon
 • díjazás: havi nettó 200 000 forint, megbízásos formában, beleértve a próbaidő időszakát is
 • Egyesületi gyűléseken, meetingeken, vasárnapi osztásokon sütemény jelentős mennyiségben

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 12. 30.

11. A pályázati kiírás közzétételének helye: A pályázati felhívás – a társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján megjelenik az Egyesület honlapján.

12. A pályázatok benyújtásának módja: E-mailben: a fanni@hetibetevo.hu címre.

13. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: fanni@hetibetevo.hu e-mail címen.

14. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az Egyesület elnökségének felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős csapat dönt.

15. A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 01. 15. (Amelyet interjú online vagy személyes formában megelőzhet.)